Hopp til innhold

Demontering og tilbakestilling

Når behovet for lokalene ikke lenger er der, sørger vi for å fjerne modulløsningen så diskret som mulig uten å forstyrre omgivelsene. Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig og sendes inn i henhold til det som er beskrevet i leieavtalen.

Demontering

Når lokalene er tømte for møbler og andre tilhørende saker, gjør vi en besiktelse sammen med kunden og noterer eventuelle skader. Deretter avetablerer vi bygningen.

Tilbakestilling

Lokalene tilbakestilles til den standardene de hadde ved overlevering og eventuelle spesielle kundetilpasninger vil bli tilbakestilt av oss. Til slutt ryddes området der modulene har stått.