Hopp til innhold

I løpet av leieperioden

Vi påser at lokalene fungerer problemfritt og uten brister i leieperioden – løpende service er selvsagt inkludert i leieprisen! Vi passer også på at det foreligger instruksjoner for daglig vedlikehold (f.eks. rengjøring).

Vedlikehold

Vi er tilgjengelige for å løse eventuelle problemer som skulle oppstå. Så lenge problemene ikke skyldes slitasje eller hærverk, inngår denne tjenesten i den løpende leieprisen. Det daglige vedlikeholdet, som for eksempel snørydding og skifte av lyspærer, er derimot leietakers ansvar.

Forsikring

Modulbygget er forsikret på samme måte som vanlige eiendommer. Hærverk og vindusglass dekkes ikke av forsikringen, men er kjøpers ansvar. Du må også tegne forsikring for virksomheten som skal foregå i modulløsningen